Uit de bestuurskamer

Uit de bestuurskamer

23 november 2021 20:15


Het bestuur van Loenermark wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Daarom publiceren we van iedere bestuursvergadering de zaken waar het bestuur mee bezig is op onze website.
Onderwerpen die ondertussen al op de website geplaatst zijn worden in dit artikel niet herhaald.

Hieronder leest u de highlights uit de bestuursvergadering van 4 november 2021:

-) In het kader van milieutoezicht is Omgevingsdienst Veluwe IJssel bezig met het inventariseren van kunstgrasvelden in de gemeente Apeldoorn. Dit doen ze in opdracht van de gemeente. Loenermark is gevraagd gegevens te verstrekken met betrekking tot: Soort kunstgrasveld, leverancier, soort vulmateriaal (infill), datum aanleg, te verwachten vervangingsdatum, kantplanken en uitrij- en uitloop-roosters/borstels. De gevraagde gegevens zijn opgestuurd;

-) Uitnodiging ontvangen van de Apeldoornse Sportraad voor bijwonen Algemene Leden Vergadering. Op de agenda staat onder andere: Gevolgen voortvloeiend uit de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR);

-) Op 11 oktober, tijdens de landelijke Coming Out Day, is de ‘plant-jouw-regenboogvlag’ actie gelanceerd. Het doel is dat zoveel mogelijk sportclubs de vlag laten wapperen om uit te stralen een sportomgeving te zijn waar iedereen zich welkom voelt en niemand wordt buitengesloten. Loenermark heeft een regenboogvlag aangeschaft.
We hebben 5 vlaggenstokken. De 2 vlaggen van Wellington en de Loenermark vlag worden wekelijks opgehangen. De Loenense-, KNVB- en regenboogvlag rouleren. Iedere week kunnen 2 van de 3 opgehangen worden. Met de kantine commissie is afgesproken dat de vlaggen op vrijdag ophangen en op maandag binnengehaald worden;

-) Conny sluit vanuit het bestuur aan bij de werkgroep "Nieuwe voorzitter". Het streven is in januari 2022 een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen door de leden. Hiervoor wordt een Buitengewone Leden Vergadering uitgeschreven;

-) In de Algemene Leden Vergadering is besloten met ingang van 1 januari 2022 kantineprijzen te verhogen. Bier wordt 2,00 euro per glas, frisdrank wordt 1,80 euro. De koffie en thee wordt 1,20 euro.
Tevens worden de doordeweekse kantineprijzen per 1 januari afgeschaft.
Gestegen inkoopprijzen liggen hieraan ten grondslag. Mochten leveranciers ons hogere prijzen gaan doorberekenen dan zullen we mogelijk genoodzaakt zijn om nogmaals een prijsverhoging door te voeren;

-) In de Algemene Leden Vergadering is besloten een contributieverhoging door te voeren van 2,50 euro per kwartaal voor alle categorieën met ingang van het seizoen 2022-2023. De laatste contributieverhoging is geweest per 1 januari 2020;

-) Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om de automatische contributie inning meer te spreiden. Bijvoorbeeld in 10 maandelijkse termijnen;

-) Op zondag heeft altijd iemand "bestuursdienst". De bijbehorende taken zijn afgelopen jaren behoorlijk afgenomen doordat bijvoorbeeld wedstijdgegevens digitaal verwerkt worden.
De traditionele bestuursdienst is verandert in een Gastheer/Gastvrouw rol. Als gevolg hiervan hopen we dat meer mensen de rol van gastheer/gastvrouw willen oppakken. Dat kan bijvoorbeeld ook in combinatie met kantinedienst;

-) Het Huishoudelijk Reglement wordt onder de loep genomen om te kijken of onderwerpen geactualiseerd moeten worden. Eventuele aanpassingen worden de eerst volgende ALV aan de leden. In tegenstelling tot aanpassen van de statuten hoeft het huishoudelijk reglement niet vastgelegd te worden bij de notaris;

-) De voorbereidingen voor de nieuwjaarreceptie en het huldigen van de jubilarissen wordt in gang gezet ervan uitgaande dat beide door kunnen gaan. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de jubilarissen voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie gehuldigd;

-) De boomstam bij het kassahokje is weggezaagd door de gemeente. Echter de stobbe moet nog weggehaald worden. Hier heeft de gemeente opdracht toe gegeven, het wachten is op de uitvoering door derden. Er is op aangedrongen bij de gemeente dit zo spoedig mogelijk te laten doen vanwege de ongewenste onveilige situatie;

-) De volgende bestuursvergadering is op donderdag 2 december.

 

Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande horen we het graag.

 

Met sportieve groet,
Het bestuur

Bron: Het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!