Uit de bestuurskamer

Uit de bestuurskamer

26 september 2021 9:00


Het bestuur van Loenermark wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Daarom publiceren we van iedere bestuursvergadering de zaken waar het bestuur mee bezig is op onze website.
Onderwerpen die ondertussen al op de website geplaatst zijn worden in dit artikel niet herhaald.

Hieronder leest u de highlights uit de bestuursvergadering van 24 augustus 2021:

-) Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Er worden gelukkig weer wedstrijden gespeeld. De actuele maatregelingen naar aanleiding van Corona staan op de website van Loenermark;

-) Timon heeft samen met Jaap een vervolg afspraak gehad bij 11teamsports, het voormalige 100% Football. Er zijn concrete afspraken gemaakt met betrekking tot sponsoring. Loenermark krijgt een vaste vergoeding per jaar. Loenermark leden ontvangen 10% korting op hun aankopen. Daarnaast ontvangt Loenermark een percentage over het totale bestedingsbedrag door leden;

-) Op de contactpagina van het bestuur op de Loenermark website zijn foto's van bestuursleden toegevoegd om de herkenbaarheid te vergroten;

-) Alle achterstallige contributies zijn geïnd;

-) Vanuit de Alcoholwet moeten 2 bestuurders beschikken over de verklaring "Sociale Hygiëne". Timon beschikt er over, Bertin gaat het behalen.
Daarnaast moeten barvrijwilligers, die alcohol verstrekken, de instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) volgen. Loenermark dient een registratie bij te houden van deze geïnstrueerde barvrijwilligers.
Op tijden dat er alcohol wordt geschonken, moeten aanwezig zijn: ofwel een bestuurslid met de verklaring sociale hygiëne ofwel een geïnstrueerde barvrijwilliger;

-) De tijd waarop de kantine afgesloten wordt is niet altijd binnen de afgesproken kaders. Dit is onacceptabel en wordt ook niet gedoogd door de gemeente. Verantwoordelijken zijn hier op aangesproken;

-) In het protocol "Overlijden" wordt bij overlijden Erelid, Bestuurslid en lid toegevoegd dat leden ook door het versturen van een e-mail op de hoogte gebracht worden door de voorzitter.
Het is de verantwoordelijkheid van leden dat het juiste e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie;

-) Er zijn veel openstaande vacatures. Denk hierbij aan: Terreinonderhoud, scheidsrechters en kantinemedewerkers (vooral op zondag en de woensdagavond). De tijd dat een paar handjes vele taken op zich namen ligt grotendeels achter ons. Er zijn nu vele handjes nodig om onze mooie vereniging draaiende te houden. Iedere hulp is welkom!
Iedere week moet veel werk verzet worden om leden te laten trainen en voetballen. Alleen met elkaar kunnen we Loenermark levend houden;

-) De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op vrijdag 22 oktober. Zoals het er nu naar uitziet kan de ALV weer in de kantine georganiseerd worden. De agenda wordt binnenkort gepubliceerd op de website;

-) Het bestuur heeft besloten het statiegeld op kleine plastic flesjes te verrekenen in de verkoopprijs. Statiegeld wordt niet teruggeven. Een ieder kan er voor kiezen het flesje in de daarvoor bestemde bak te deponeren, opbrengst komt ten goede aan Loenermark, of mee te nemen;

-) Gerrit heeft contact gehad met de adviseur accommodatiezaken van de KNVB inzake het wel of niet aanbrengen van een kantplankensysteem rondom de kunstgrasvelden.
Loenermark heeft de verplichting om het infill-materiaal op het veld te houden (zorgplicht). Welke maatregelen daarvoor nodig zijn hangt af van de lokale omstandigheden. Kantplanken zijn een hulpmiddel. De KNVB laat de keuze over aan clubs c.q. gemeentes, aanbrengen is niet verplicht.
Het bestuur heeft besloten de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en offertes aan te vragen. Op basis van bevindingen en kostenplaatje wordt een beslissing genomen;

-) De volgende bestuursvergadering is op donderdag 7 oktober.

Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande horen we het graag.

Met sportieve groet,
Het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!