Uit de bestuurskamer maart

Uit de bestuurskamer maart

29 maart 2022 18:15


Hieronder leest u de highlights uit de bestuursvergadering van 3 maart 2022:

Het bestuur van Loenermark wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Daarom publiceren we van iedere bestuursvergadering de zaken waar het bestuur mee bezig is op onze website.
Onderwerpen die ondertussen al op de website geplaatst zijn worden in dit artikel niet herhaald.


-) Om het gebruik van het kunstgrasveld door derden te demotiveren wordt besloten om het hekwerk aan de Molenallee structureel op slot te houden. Verboden toegang bordjes geven aan dat het veld niet gebruikt mag worden buiten de reguliere tijden om. Daarnaast gaan we met de gemeente in gesprek over het plaatsen van een hek dat aansluit met het hek van veld 1 en veld 4. Hopelijk leiden deze maatregelen tot inperken van de overlast in de buurt;

-) De 2 vacatures voor aanvulling bestuur zijn nog niet ingevuld. Gesprekken met potentiële kandidaten lopen. Alleen de plekken invullen is niet voldoende. We hopen dat meerdere leden een steentje bij wil dragen in het goed laten functioneren van Loenermark. Vele handen …..
Voor wie zijn/haar steentje wil bijdragen kan contact opnemen met Toon of Gerrit;

-) De nieuwe kantineprijzen voor met name koffie en thee worden door kantinemedewerkers als onhandig ervaren. Dit argument is ook bij de vaststelling uitvoerig besproken. Het bestuur besluit de prijzen niet te herzien omdat de redenen voor de verhogingen niet gewijzigd zijn. Daarnaast zien we meer en meer pintransacties, ook bij de koffiebetalingen. We gaan actief er op in zetten om dit nog meer te stimuleren;

-) Samen met de kantinecommissie zijn we ons aan het oriënteren op een nieuw kassasysteem. De 1e gesprekken met een potentiële leverancier lopen. De kantinecommissie is volop in het proces betrokken;

-) Het bestuursreglement "Alcohol in Sportkantines" is opgesteld in samenspraak met de kantinecommissie en wordt vastgesteld. Het "Kantinereglement november 2016" komt hiermee te vervallen. Het bestuursreglement "Alcohol in Sportkantines" is in te zien op de Loenermark website onder "Documenten/Reglementen&Statuten";

-) Besloten wordt de jubilarissen voorafgaand aan de bedankmiddag / -avond op zaterdag 30 april te huldigen;

-) De G-voetbalteams trainen op vrijdagavond. Op dat moment is er vaak geen ander team of activiteit en daardoor is deze groep leden minder zichtbaar binnen de club. Om deze teams meer "te laten zien" wordt gekeken hoe hun meer te betrekken bij andere activiteiten.
Deze vraag is ook bij de G-commissie neergelegd;

-) De sponsorcommissie valt vanaf nu onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Toon;

-) De zoneregeling met betrekking tot de verwarming in het clubgebouw is gerealiseerd door installatiebedrijf Slief. Als onderdeel van de overeenkomst doet installatiebedrijf Slief een eenmalige, extra, sponsorbijdrage. De investering komt in aanmerking voor een BOSA subsidiebijdrage.
Het verwarmingssysteem in het clubgebouw is verdeeld in 7 zones. De temperatuur kan voor iedere zone nu apart ingesteld worden. Betrokkenen hebben een uitleg gehad. Mocht je deze nog niet gehad hebben of heb je opmerkingen c.q. vragen over het systeem wend je dan tot Gerrit;

-) Zoals ook besproken op de algemene ledenvergadering moet de dakbedekking op de oude kleedkamers vervangen worden. De isolatie onder de huidige dakbedekking wordt gecheckt. Ook wordt de noodzaak van aanwezige lichtkoepels heroverwogen;

-) De brandblussers worden nu jaarlijks gekeurd. Volgens de wet moet dit minimaal 1x per 2 jaar. Voorwaarde voor de verzekering is dat brandblussers volgens wetgeving gekeurd zijn. Om kosten te besparen is besloten om de keuring in het vervolg 1x per 2 jaar te laten doen.
Om veiligheidsredenen is besloten een extra brandblusser in de kleedkamergang bij de Cv-installatie te hangen.
De aanwezige rook-, brand- en CO (koolmonoxide) melders worden in kaart gebracht en waar nodig aanvullend geplaatst;

-) Loenermark heeft als eerste vereniging in de gemeente Apeldoorn het Uniek Sporten Certificaat behaald. Het doel van het certificaat is om sportaanbieders te stimuleren hun sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het certificaat maakt deze inspanningen zichtbaar voor de buitenwereld, zodat sporters met een beperking makkelijk zien waar ze terecht kunnen voor het beoefenen van hun favoriete sport.
Een prestatie waar we trots op mogen zijn;

-) En nog een prestatie die een vermelding waard is: Twee spelers van het G-voetbalteam zijn geselecteerd voor het bijzondere eredivisie team van Go Ahead Eagles uit Deventer. Vanaf volgend voetbalseizoen gaan zij onderdeel uitmaken van het team. Gelukkig blijven Julien en Stan ook bij Loenermark voetballen;

-) De volgende bestuursvergadering is op donderdag 7 april.

 

Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande horen we het graag.

Met sportieve groet,
Het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!