Uit de bestuurskamer januari

Uit de bestuurskamer januari

24 februari 2022 20:15


Het bestuur van Loenermark wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Daarom publiceren we van iedere bestuursvergadering de zaken waar het bestuur mee bezig is op onze website.
Onderwerpen die ondertussen al op de website geplaatst zijn worden in dit artikel niet herhaald.

Hieronder leest u de highlights uit de bestuursvergadering van 18 januari 2022:

-) Toon Streppel is uitgenodigd om bij de bestuursvergaderingen aan te sluiten. Hij wordt op 15 februari in een buitengewone ledenvergadering voorgedragen als voorzitter. Tot aan de benoeming heeft Toon geen bestuurlijke verantwoordelijkheid;

-) Er wordt dit jaar tweemaal een poulebijeenkomst georganiseerd voor de Vertrouwens Contact Personen. Met de VCP-ers van Loenermark is afgesproken dat we, zodra het redelijkerwijs mogelijk is, gaan overleggen hoe we 'een veilig sportklimaat' weer onder de aandacht gaan brengen;

-) In 2020 is een wet aangenomen die er voor moet zorgen dat organisaties met bepaalde rechtsvormen UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) invullen. Verenigingen behoren tot de rechtsvorm die daaronder valt. De personen die zeggenschap hebben over de vereniging, meestal bestuur, moeten zich inschrijven in dit register. Het doel van het UBO register is om financieel-economische criminaliteit (witwaspraktijken, terrorismefinanciering) tegen te gaan. Inschrijving moet voor 27 maart 2022 gedaan zijn. Loenermark gaat de UBO invullen nadat de nieuwe voorzitter benoemd is;

-)  AVG-wetgeving (privacy) stelt dat je altijd moet kunnen aantonen dat je AVG op orde is.
Hiervoor maakt Loenermark gebruik van AVG-Programma en de AVG-verklaring. Om aan de wettelijke AVG verplichting te voldoen wordt een automatische kwartaal AVG-verklaring afgegeven door AVG-Programma. NOC/NSF neemt 70% van de bijbehorende kosten voor zijn rekening;

-) De nieuwjaarsreceptie en het huldigen van de jubilarissen is zoals bekend niet doorgegaan. Dit voor het 2e jaar achter elkaar. Om niet te wachten tot volgend jaar overweegt het bestuur om de jubilarissen komend voorjaar te huldigen. Hierin zijn we mede afhankelijk van de opgelegde Corona beperkingen;

-) In onze maandelijkse nieuwsbrief stond nog het oude Loenermark logo. Vanaf februari is het nieuwe logo opgenomen;

-) Sinds juli 2021 zit er statiegeld op kleine plastic flesjes van water en frisdrank. Loenermark heeft verzamelbakken staan voor de lege flesjes. De flesjes worden periodiek  ingeleverd bij statiegeld Nederland. Voor de eerste aanlevering hebben wij 56 EUR aan statiegeld ontvangen;

-) Op 15 februari staat er een overleg met commissies gepland. Alle commissies zijn uitgenodigd. Het doel is de samenwerking te optimaliseren en standpunten gezamenlijk afstemmen om draagvlak te vergroten;

-) De sponsor overeenkomst met Fletcher Football is verlengd. Fletcher hotel Victoria Hoenderloo kan in overleg kosteloos gebruik maken van een voetbalveld waaronder het hoofdveld. Mogelijk gaat Fletcher hotels een toernooi organiseren in 2022 waarbij gebruik gemaakt wordt van de velden bij Loenermark. Loenermark hangt een reclamebord van 6 meter langs het hoofdveld;

-) De uitvoering van de aanpassingen verwarmingssysteem zal in de week van 7 februari plaatsvinden. Er wordt dan een zoneregeling gerealiseerd welke aangestuurd wordt door een Evohome systeem. Hierdoor kunnen zones apart verwarmd worden;

-) Bij een VTA-controle (methode om de boomveiligheid te controleren), door Boom En Groen Loenen (Bertram Thiemessen), is waargenomen dat een aantal beuken tussen veld 1 en veld 4 in een dusdanige conditie verkeren dat ze een gevaar vormen voor de omgeving. Er is een kapmelding bij de provincie ingediend waar binnen de gestelde termijn van 6 weken geen reactie op is gekomen wat betekent dat de bomen gekapt mogen worden. In 1e instantie zijn 6 bomen geselecteerd voor de kap, 2 zijn twijfelachtig en krijgen het voordeel van de twijfel. De stronken worden weg gefreesd. Loenermark moet binnen 3 jaar her-planten;

-) Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden in januari 2022 de financiële compensatiemogelijkheden voor sportverenigingen vastgesteld en gepubliceerd. Vanaf 20 december kan er Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q4 2021 worden aangevraagd. Wanneer het loket voor Q1 2022 opent is nog niet bekend. 
Ook kan er inmiddels voor november en december 2021 NOW aangevraagd worden. Ook zal de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties) terugkomen. Op dit moment is de verwachting dat het ‘loket’ hiervoor begin maart opengaat.
Loenermark maakt gebruikt van de compensatieregelingen waar mogelijk;

-) Bertin heeft deelgenomen aan een online meeting voor scheidsrechters, geïnitieerd door de KNVB. Er is onder andere gesproken over het hebben van een scheidsrechterscommissie. Deze commissie werkt ook aan aanwas vanuit de jeugd. Goede begeleiding is cruciaal in het opleidingsproces tot (vereniging)scheidsrechter.
Het aantal verenigingsscheidsrechters bij Loenermark is minimaal. Het samenstellen van een scheidsrechterscommissie is zeker iets om over na te denken;

-) De volgende bestuursvergadering is op donderdag 3 maart.

 

Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande horen we het graag.


Met sportieve groet,
Het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!