Buitengewone Ledenvergadering

Buitengewone Ledenvergadering

31 januari 2022 17:00


Het bestuur nodigt alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en ouders/begeleiders van G-Voetballeden uit voor de Buitengewone Ledenvergadering van vv Loenermark die wordt gehouden op dinsdag 15 februari 2022, aanvang 19:30 uur.

Wij vinden het belangrijk dat bij deze vergadering zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn. Daarom is er naast het fysiek bijwonen de mogelijkheid om online deel te nemen. Om online deel te nemen graag een emailtje sturen naar bestuurskamer@vvloenermark.nl, wij sturen dan de link naar de vergadering.

A G E N D A

  1. Opening
  1. Aantal bestuursleden

Het bestuur verzoekt de vergadering in te stemmen met het voorstel het bestuur uit te breiden met 2 personen, primair verantwoordelijk voor vrijwilligersbeleid en communicatie/sociale media.

  1. Verkiezing voorzitter

Het bestuur stelt Toon Streppel als kandidaat bestuursvoorzitter. 

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits deze hiervan 24 uur voor de vergadering kennis geven aan de secretaris van bestuur, Liesbeth Kuik.
Zijn geen tegenkandidaten gesteld dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

  1. Rondvraag
  1. Sluiting

Het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!