Uit de bestuurskamer december

Uit de bestuurskamer december

30 december 2021 15:15


Het bestuur van Loenermark wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Daarom publiceren we van iedere bestuursvergadering de zaken waar het bestuur mee bezig is op onze website.
Onderwerpen die ondertussen al op de website geplaatst zijn worden in dit artikel niet herhaald.

Hieronder leest u de highlights uit de bestuursvergadering van 2 december 2021:

-) De gemeente Apeldoorn en de Sportraad Apeldoorn hebben gewerkt aan 2 subsidieregelingen met een totaalbedrag € 200.000 in het kader van de eventueel financiële nadelige gevolgen van de coronacrisis voor de sportverenigingen. Het gaat om tegemoetkoming van het eigenaarsdeel en het gebruikersdeel betaalde onroerende zaakbelasting (OZB) en het geleden financieel nadeel als gevolg van Corona.
De financiële commissie onderneemt de benodigde actie;

-) De KNVB heeft laten weten dat er opnieuw € 5 miljoen beschikbaar komt voor aanbieders van amateursport ter compensatie van geleden schade n.a.v. Corona. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit;

-) Voor het herinrichten en meer inclusief maken van de speelplek is € 2.250 subsidie van de gemeente Apeldoorn toegezegd gekregen. Rogier Wensveen gaat een concreet voorstel uitwerken, wat gaan we waar plaatsen;

-) Regelmatig is de vraag gesteld of de automatische contributie inning in meer termijnen kan. Dit is nu mogelijk om vanuit SportLink aan te sturen.
Het bestuur heeft besloten de contributie vanaf seizoen 2022-2023 in 10 maandelijkse termijnen te innen. Een betere spreiding van kosten wordt over het algemeen als prettiger ervaren. In de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd. De eerste maandelijkse termijn zal dus in september 2022 zijn;

-) De verwachting is dat de Corona Toegangsbewijs (CTB) check blijft. Op 13 januari staat er een overleg gepland met kantinecommissie, voetbaltechnische commissie, Henk Slief en teambegeleiders om gezamenlijk te overleggen hoe hier praktische invulling aan gegeven kan worden;

-) De energie tarieven zijn voor 2 jaar vast gezet, tot 01-01-2024 via SmartPower. Hierbij ontkomen we niet aan een behoorlijke prijsstijging. Verschil ten opzichte van andere aanbieders is dat zij een vaste toeslag berekenen en geen percentage bovenop de tarieven.
De energiekosten zijn een behoorlijke jaarlijkse kostenpost. Door bewust zuinig met energie om te gaan kunnen we de kosten zoveel mogelijk binnen de perken houden. Suggesties om energie te besparen zijn welkom. In dit kader is de deurklem bij de ingang van de kleedkamers verwijderd om de warmte meer binnen te houden;

-) De offertes voor de aanpassing van het verwarmingssysteem zijn vergeleken. De werkgroep heeft een advies aan het bestuur uitgebracht welke overgenomen is. Besloten is de opdracht bij Slief Installatie onder te brengen. De intentie is de werkzaamheden in de eerste helft van februari uit te voeren;

-) In 2022 wordt gestart met periodiek overleg met afgevaardigden van alle commissies. Dit om meer informatie met elkaar te delen. Vaak is het niet bekend wat er speelt en waar commissies mee bezig zijn. Dit past ook in de LM 2.0 gedachte waarbij we meer input vanuit de vereniging willen hebben;

-) Voor het bijzondere eredivisie team van profvoetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer worden spelers gezocht voor volgend voetbalseizoen. Het is de wens van GAE om meer uitstraling in de regio te hebben. Daarom is ook aan Loenermark gevraagd of we spelers hebben die mee willen doen. Het is de bedoeling om een ploeg samen te stellen met spelers van 10 – 18 jaar met verschillende beperkingen;

-) Bertin sluit 13 december aan bij een inspiratie sessie, geïnitieerd door de KNVB, met als onderwerp het behouden en werven van scheidsrechters;

-) Op 13 december heeft het bestuur een online afspraak met de cursusleider Masterclass Vrijwilligersmanagement. Deze sessie is alleen voor Loenermark. Vanuit het bestuur sluiten Conny, Liesbeth en Gerrit aan;

-) Kantine opbrengsten liggen vaak meerdere dagen in de kluis. Nagenoeg alle kantinemedewerkers weten waar de sleutel van de kluis hangt. Dit is niet wenselijk. Besloten is, naar aanleiding van een suggestie, een afgesloten "geldkistje met gleuf" in de kluis te zetten waar het mapje met geld ingedaan kan worden;

-) Vanaf juli 2021 zijn plastic wegwerpartikelen, zoals ook patatbakjes en bekers, verboden in heel Europa. Ze worden vervangen door duurzame herbruikbare oplossingen. We mogen onze voorraad opmaken en gaan ons oriënteren op alternatieven;

-) De afrekening van het UWV is binnengekomen m.b.t. definitieve berekening Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit is een tegemoetkoming in loonkosten op basis van werkelijk omzetverlies. Loenermark ontvangt aanvullend nog ruim 3000 Euro;

-) De BOSA subsidie wordt in december aangevraagd. Hier wordt ook de kantplanken investering in meegenomen;

-) De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 18 januari.

Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande horen we het graag.


Het bestuur wenst iedereen een fijne jaarwisseling en een gezond 2022!

Met sportieve groet,
Het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!