Uit de bestuurskamer

Uit de bestuurskamer

27 juni 2021 17:00


Het bestuur van Loenermark wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Daarom publiceren we van iedere bestuursvergadering de zaken waar het bestuur mee bezig is op onze website.
Onderwerpen die ondertussen al op de website geplaatst zijn worden in dit artikel niet herhaald.

Hieronder leest u de highlights uit de bestuursvergadering van 3 juni 2021:

-) Loenermark heeft meegedaan aan de verkiezing "Club van het jaar" en is in de middenmoot geëindigd;

-) Bertin heeft de Webinar wedstrijdsecretaris SportLink gevolgd, viel persoonlijk een beetje tegen. Heeft voor hem geen nieuwe inzichten opgeleverd;

-) Besloten is om een extra Rabobankpas aan te vragen op naam van Timon. Dit om de continuïteit te kunnen waarborgen mocht een pashouder (tijdelijk) wegvallen;

 -) Op initiatief van de kantinecommissie zijn in overleg met het bestuur de openingstijden terras vastgesteld. Voorwaarde vanuit bestuur is dat deze gerespecteerd worden.
Kantinecommissie- en bestuursleden fungeren niet als politieagent. Het is ieders verantwoordelijkheid zich aan de geldende Corona maatregelingen te houden. Bij overtreding kan de vereniging hier op aangesproken worden met alle (financiële) gevolgen van dien;

-) Het bestaande Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) is door Jaap en Gerrit in een nieuw jasje gestoken welke beter werkbaar en overzichtelijker is.
Het MJOP is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten zijn. Het doel van het document is: Helder inzicht in onderhouds- en vervangingskosten en investeringen op korte en langere termijn. Door het inzicht kan er bestuurlijk beter gestuurd worden door bijvoorbeeld kosten te spreiden en het voorkomt onverwachte kosten.
Voor ieder onderwerp is aangegeven wie vanuit de onderhoudscommissie verantwoordelijk en aanspreekpunt is. De eindverantwoording voor onderhoud ligt bij het bestuur van vv Loenermark.
Voor komend seizoen staan de volgende grotere projecten op de rol: project verwarming, kantplankensysteem rondom kunstgrasvelden, dakbedekking op de "oude kleedkamers" vervangen, mogelijk aanvullen infill kunstgrasveld. Bij het opstellen van het budget worden hierin keuzes gemaakt;

-) De voetbaltechnische commissie is bezig met de invulling van het teamkader en de voorlopige samenstelling van teams.
We kunnen volgend seizoen geen JO19 samenstellen omdat er simpelweg te weinig spelers in deze leeftijdscategorie zijn.
Volgend seizoen hebben we wederom 2 damesteams, een op zondag en een op de vrijdagavond. Beiden hebben voldoende speelsters, de teamleiding blijft ongewijzigd.
Het aantal herenteams bij de senioren blijft 6, net als dit seizoen;

-) Het aantal beschikbare scheidsrechters baart zorgen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Bertin of een mailtje sturen naar wedstrijdsecretaris@vvloenermark.nl.
In de huidige situatie is het niet ondenkbaar dat teams zelf hun thuiswedstrijden moeten gaan fluiten;

-) Bertin is in overleg met Eerbeekse Boys inzake de Derby cup. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van Loenermark is het idee geopperd om jaarlijks een derby te organiseren tussen de eerste elftallen. Naast de wedstrijd tussen de eerste elftallen wordt ook gekeken of er een wedstrijd tussen de reserve teams en 'Old Stars' georganiseerd kan worden;

-) De sponsorcommissie is de mogelijkheid tot het organiseren van een haringparty aan het onderzoeken. Mogelijk komt deze er iets later dan zoals gebruikelijk in juni;

-) Zoals gebruikelijk worden de trainingsballen nagezien en vervangen waar nodig in de zomerperiode. Het blijft frustrerend te moeten constateren dat er door teams erg onzorgvuldig mee omgegaan wordt en dat er te veel trainingsballen gemakkelijk verdwijnen. Ballen zijn een behoorlijke post in onze jaarlijkse begroting. Laten we er vooral ook zuinig op zijn!

-) De volgende bestuursvergadering is eind augustus / begin september.

 

Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande horen we het graag.

Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie!
Doe voorzichtig, blijf gezond en let een beetje op elkaar!

 

Met sportieve groet,
Het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!