Concept teamindelingen jeugd 2021 - 2022

Concept teamindelingen jeugd 2021 - 2022

15 juni 2021 12:00

TJC

Na een bewogen seizoen zonder al te veel wedstrijden zijn we bij Loenermark inmiddels bezig met de voorbereidingen op het seizoen 2021-2022, waarin we hopelijk wel weer gewoon iedere zaterdag wedstrijden gaan spelen. De technisch jeugdcoördinatoren hebben zich de afgelopen weken gebogen over de teamindelingen. Het is een concept, want door nieuwe aanmeldingen of opzeggingen zouden de indelingen van een team kunnen worden aangepast.

  Conceptindelingen LM 2021 - 2022 jeugd

De wedstrijdvormen zien er hetzelfde uit als afgelopen seizoen:

  • Onder 8 t/m O10: 6 tegen 6
  • Onder 11 en O12: 8 tegen 8


Bij de bepaling van de teams hebben we weer rekening moeten houden met de beschikbare aantallen per leeftijdscategorie en hebben we uiteraard de richtlijnen uit ons jeugdbeleidsplan als uitgangspunt genomen. We beseffen ons terdege dat de samenstellingen voor een enkel kind een teleurstelling kan geven, maar dat is helaas niet altijd te voorkomen. Mochten er nog onduidelijkheden bestaan over de boven bedoelde richtlijnen uit het jeugdbeleidsplan dan kun je je richten tot één van de technisch jeugdcoördinatoren.

  • Om het plezier in het voetballen te stimuleren en te motiveren is het van belang dat kinderen zich technisch ontwikkelen. Daarvoor zullen de kinderen in trainingen en wedstrijden op een passend niveau zich moeten kunnen ontplooien. Erg belangrijk hierbij is dat het niveau niet te hoog, maar ook zeker niet te laag moet zijn, want dat demotiveert de goede spelers en ook de minder goede. Daarom proberen we in de 1e teams, uitgezonderd de JO8 t/m JO10 de niveauverschillen niet te groot te laten zijn. Niet met het primaire doel om prestaties te verbeteren, maar om de ontwikkeling van de kinderen te motiveren en te bevorderen, want dat zorgt voor plezier in het voetballen.
  • Wat betreft de Mini League gaan we komend seizoen weer verder met 10 andere voetbalverenigingen in de gemeente Apeldoorn, waarbij we nagenoeg wekelijks een toernooi spelen bij 1 van de deelnemende verenigingen.

Vier fasen-model

Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) is er vanaf het seizoen 2020/’21 iets anders uit gaan zien. Het vier fasen-model is ingevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar.

De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de teaminschrijving van de vereniging. In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden komen voor deze leeftijdscategorieën te vervallen.

Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen ontwikkelt. De belevingswereld van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te voetballen zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit voetbalaanbod. ‚ÄčEén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores voor en worden er meer wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer blijven voetballen.

Invulling technisch kader

Welke trainers en leiders komend seizoen bij welk team zijn betrokken, voor zover nog niet bekend, wordt voor aanvang van het nieuwe seizoen gecommuniceerd. De aanmeldingen die onderweg zijn, maar nog niet formeel in de ledenadministratie zijn opgenomen, worden later toegevoegd aan de betreffende teams. We hebben een aantal teams de trainers en staf ingevuld, maar zullen voor een enkel team nog een beroep gaan doen op een sportieve ouder om als trainer, leider of assistent-scheidsrechter te fungeren.

Een fijne zomervakantie gewenst en sportieve groeten,

Technisch Jeugd Coördinatoren (Jeroen Klomp, Pepijn Hoekman en Sebastiaan Zeisseink)

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!