Uit de bestuurskamer maart

Uit de bestuurskamer maart

30 maart 2021 12:45


Het bestuur van Loenermark wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Daarom publiceren we van iedere bestuursvergadering de zaken waar het bestuur mee bezig is op onze website.
Onderwerpen die ondertussen al op de website geplaatst zijn worden in dit artikel niet herhaald.

Hieronder leest u de highlights uit de bestuursvergadering van 4 maart 2021:

-) Vooruitlopend op haar benoeming tot secretaris van het bestuur is Liesbeth uitgenodigd deel te nemen aan de bestuursvergadering.
Aanvullend: Op de ALV van 26 maart is Liesbeth unaniem gekozen, er waren geen tegenkandidaten;

-) Mede op initiatief van Loenermark is er aanvullende verlichting geplaatst in de Molenallee wat de verkeersveiligheid ten goede komt;

-) De gemeente Apeldoorn kent ook dit jaar een Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur. Vanaf 1 maart tot 1 mei 2021 is het voor sportverenigingen mogelijk bij de gemeente Apeldoorn subsidie aan te vragen voor investeringen in de club. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal € 175.000 ter beschikking gesteld. Het moet gaan om investeringen in de eigen “sportinfrastructuur”;

-) Het organiseren van Webinars heeft afgelopen jaar een vlucht genomen. Ook de KNVB is hier actief in. Afhankelijk van het onderwerp en beschikbaarheid nemen bestuursleden deel;

-) Vanuit diverse organisaties is er een checklist gemaakt om de statuten te kunnen toetsen aan de "Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen". De WBTR legt onder andere aansprakelijkheid van bestuurders vast.
Besloten is gebruik te maken van de checklist om er zeker van te zijn dat we alle aspecten meenemen in de aanpassing van onze statuten. Om gebruik te kunnen maken van de checklist moeten we een geringe vergoeding betalen;

-) Van ieder speeltoestel moet een certificaat van de leverancier aanwezig zijn. Van het speelhuisje en wip-kip hebben we die. Ook zijn er toestellen (deels) in eigen beheer gemaakt. Van deze moeten we ook een certificaat hebben of we moeten ze weghalen. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die certificeren. Zit wel een kostenplaatje aan.
Besloten is de toestellen zonder certificaat weg te halen omdat, naar verwachting, deze niet door de veiligheidskeuring heen komen.
Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) verplicht elke beheerder van speelgelegenheden om per speeltoestel een logboek bij te houden. In een logboek worden de gegevens bijgehouden over het onderhoud, inspecties, vervangingen van onderdelen en reparaties. De richtlijnen uit het WAS zijn verplichtingen.
Het bestuur gaat de mogelijkheden tot vervanging c.q. uitbreiding van speeltoestellen onderzoeken. Dit in samenspraak met Rogier (keurmeester speeltoestellen);

-) Besloten is de ALV digitaal te houden omdat er helaas geen andere mogelijkheden zijn;

-) Project "Beter reguleren verwarming" is opgestart vanuit de onderhoudscommissie. Onze wensen worden in kaart gebracht waarbij we ook gebruik maken van kennis van LM leden buiten de OHC. Daarna gaan we met ons wensenlijstje naar installateurs, waaronder onze sponsoren, voor een offerte;

-) Van de 3 traditionele grasvelden zijn grondmonsters genomen. Dit om een goed beeld te krijgen van de aanwezige en aan te vullen voedingselementen. Om het effect van de bemestingsadviezen, hoeveelheden en strooiperiode, te kunnen beoordelen moeten we deze opvolgen, hier gaan we niet van afwijken.
Het analyserapport geeft ook adviezen met betrekking tot het optimale vochtgehalte in de bemonsterde laag. Om dit te kunnen meten is een grondvochtigheidsmeter aangeschaft. Op basis van het gemeten vochtgehalte gaan we wel/niet sproeien.
De maatregelingen hebben als doel het gras te dwingen meer wortels te maken (gras stressen);

-) Nooduitgangen en -verlichting is een punt van aandacht. Om deze goed in kaart te brengen c.q. te optimaliseren wordt een project opgestart;

-) Vanuit de TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) hebben we € 4000 ontvangen over het 4e kwartaal 2020;

-) De volgende bestuursvergadering is op donderdag 1 april.

Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande horen we het graag.

  

Met sportieve groet,
Het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!