Uit de bestuurskamer

Uit de bestuurskamer

30 november 2020 7:45


Het bestuur van Loenermark wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende zaken binnen de vereniging. Daarom publiceren we van iedere bestuursvergadering de zaken waar het bestuur mee bezig is op onze website.
Onderwerpen die ondertussen al op de website geplaatst zijn worden in dit artikel niet herhaald.

Hieronder leest u de highlights uit de bestuursvergadering van 19 november 2020:

-) De subsidie aanvraag met betrekking tot de led-veldverlichting bij de BOSA loopt. Aanvullende vragen zijn beantwoord en ontbrekende gegevens zijn aangeleverd. Het wachten is op een reactie. Zodra de bevestiging van het subsidiebedrag binnen is kan een aanvraag richting de LEN gedaan worden. De subsidie van de gemeente Apeldoorn is al ontvangen, de verantwoording moet nog afgehandeld worden;

-) De sponsorcommissie heeft de sponsoring door Fletcher Hotel Victoria Hoenderloo kunnen continueren;

-) Het bestuur heeft in de centrale e-mailbox een gemotiveerd verzoek ontvangen om het besluit geen overlijdensadvertenties meer te plaatsen in de Stentor maar in de Regiobode terug te draaien.

Uit onderzoek blijkt dat huis-aan-huisbladen goed worden gelezen. Dit is naast kostenbesparing het belangrijkste argument om te switchen. Om zoveel mogelijk leden te bereiken is besloten om ook een "in Memoriam" e-mail te versturen aan alle leden vanuit SportLink. Het is de verantwoordelijkheid van leden dat het juiste emailadres bij de ledenadministratie bekend is;

-) Het functieboek is afgerond. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in een bijlage de namen behorende bij een vrijwilligersfunctie te vermelden. Na een tip van de webredactie is bij autoriteit persoonsgegevens gecheckt of dit mag zonder schriftelijke toestemming. Dit mag alleen als er noodzaak is, dus bijv. wel bestuursleden en niet de kantinemedewerkers. De noodzakelijk namen staan al op de website en zijn daarom niet ook nog in het functieboek opgenomen. Het functieboek wordt binnenkort op de website gepubliceerd;

-) De zoektocht naar een nieuwe secretaris duurt voort. Het bestuur is er van overtuigd dat er leden en/of ouders van jeugdleden zijn die dit (gezamenlijk) willen oppakken. De functie van secretaris heeft in de volksmond de naam intensief te zijn. Door de steeds verdergaande digitalisering is de taakbelasting afgenomen. Dit kan verder doorgevoerd worden door taken te splitsen. Mocht jij graag wat meer willen weten over de rol dan graag contact opnemen met Timon of Tom;

-) Het jaareinde nadert. Door de gevolgen van Corona maatregelingen kunnen de piekjesavond, het kerstkaarten en de nieuwjaarsreceptie, met voorafgaand de wedstrijd tussen de G-voetballers en Loenermark1, geen doorgang vinden. De jubilarissen worden op een later moment in het zonnetje gezet;

-) Als gevolg van de Corona maatregelingen zijn trainingen uitgevallen. Besloten is om in nieuwe contracten en overeenkomsten een beding toe te voegen: In bijzondere omstandigheden, zoals het sluiten van kantine en/of kleedruimte en/of het stilleggen van training en/of competitie door de overheid en/of KNVB, wordt de vergoeding naar rato uitbetaald;

-) Het is uitdagend om een realistisch budget op te stellen. Niemand weet hoe de situatie de komende maanden zal zijn. De financiële reserves van Loenermark lopen terug als gevolg van Corona. Verzoek aan een ieder voor wie het relevant is om terughoudend te zijn in het aanschaffen van nieuwe materialen/spullen, alleen graag beperken tot het noodzakelijke;

-) De datum voor de vrijwilligers bedankavond wordt vastgesteld op zaterdag 24.04.2021, hopende dat deze doorgang kan vinden;

-) Voor nieuwe jeugdleden en hun ouders is het lastig te weten wie wie is. Vaak wordt via e-mail een afspraak gemaakt met de technisch coördinator maar hoe herken ik de persoon bij wie ik me moet melden. Door de jeugdcommissie is het idee geopperd om een foto van bestuurs- en jeugdcommissieleden toe te voegen op de site als herkenbaarheid voor (toekomstige) leden. Het bestuur is hiermee akkoord op voorwaarde dat foto's uniform zijn;

-) Door het verschuiven van de november vergadering is besloten de volgende vergadering op 14 januari te plannen.
Hierdoor komen de geplande vergaderingen op 3 december en 28 januari te vervallen.

Als er vragen zijn n.a.v. bovenstaande horen we het graag.

 

Met sportieve groet,
Het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!