Algemene Ledenvergadering - uitgesteld

Algemene Ledenvergadering - uitgesteld

12 november 2020 18:00

Timon Luesink

ALV uitgesteld
Het bestuur heeft besloten dat Algemene Ledenvergadering van 27 november aanstaande niet kan doorgaan en om voorlopig geen nieuwe datum vast te stellen.
Het organiseren van een fysieke bijeenkomst, waar de voorkeur van het bestuur naar uit gaat, is gezien de huidige Corona-maatregelen een onmogelijke opgave. Het organiseren van een digitale vergadering brengt een aantal organisatorische problemen met zich mee, zo zal er gekeken moeten worden hoe je kunt stemmen en van een vorm waarin je met elkaar over onderwerpen praat en besluit is digitaal zeer lastig.
Er zal wel worden gekeken, als de deze situatie aanhoudt, welke (technische) zaken geregeld moeten worden om tot een digitale bijeenkomst te kunnen komen.

Bestuurssamenstelling

Tom heeft een al een tijdje geleden aangegeven, dat hij het bestuur wil verlaten met de najaarsvergadering. Nu we die uitstellen heeft Tom aangeven, om geen actief deel meer uit te maken van het bestuur, maar waar nodig nog wel “hand- en spandiensten” te verrichten. Tom, alvast onze dank daarvoor!

De afgelopen tijd hebben we, een aantal kandidaten, binnen en buiten de vereniging gepolst, maar een kandidaat heeft dit nog niet opgeleverd. Een bestuur met maar 4 leden ziet het huidige bestuur niet als realistisch en wenselijk. Derhalve nogmaals een dringende oproep aan een ieder om eens te kijken of we de functie van secretaris goed kunnen invullen. Daarbij zal ook gedacht kunnen worden om een deel van de taken van de secretaris buiten het bestuur te beleggen, bv lief en leed of het notuleren van de .

Financiën

De statuten stellen dat we binnen 6 maanden na afloop van het verengingsjaar 2019-2020 een algemene ledenvergadering moeten houden om onder andere de financiële stukken goed te keuren. In de Tijdelijke Wet Covid-19 wordt de ruimte gegeven om de termijn van 6 maanden te verlengen met 4 maanden. Hier maken we als bestuur gebruik van. Dat betekent dat we uiterlijk 30 april 2021 de jaarstukken over het jaar 2019-2020 moeten goedkeuren.

Afgelopen september hebben we in een bijzondere extra ledenvergadering besloten om de verlichting op het trainingsveld aan te passen naar LED-verlichting. Inmiddels is dit gerealiseerd en zijn de subsidieaanvragen gedaan.

Het maken van een goede begroting voor het lopende seizoen is erg lastig. Inschatting van de baten en lasten nu we “geheel” gesloten zijn is erg lastig. Gelukkig hebben we wat vet op de botten en maken waar nodig gebruik van allerlei tegemoetkomingsregelingen. Echter de kosten nu we zeer beperkt kunnen trainen lopen wel door.

Gezondheid

Het allerbelangrijkste is echter dat we samen gezond blijven en dat we hopelijk snel elkaar weer kunnen treffen op ons mooie Lonapark! Tot die tijd kunt u natuurlijk (digitaal) terecht bij onze bestuursleden!

Met vriendelijke groet,

Timon Luesink

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!